antonimi: alnıaçıq
Sən məni üzüqara edirsən (M.İbrahimov); Min zəfərlə qarşılayır alnıaçıq ordumuz (S.Vurğun)
Top