antonimi: müxtəlif
Bir vahid millətə, iki hakimin; Dili doğmalaşdı… Bu lap ağ oldu; Doğma anamızın şəkərdən şirin; Bizə öyrətdiyi dil yasaq oldu (B.Vahabzadə); Təzadlı dünyanın müxtəlif qütblü; Mənfili, müsbətli fəlsəfəsi var (N.Kəsəmənli)
Top