antonimi: cəsarət-lənmək
Telli yatmaq zamanı çatdıqca vahimələnməyə başladı (H.Hüseyn); Mina xanımın ürəyindən olduğunu yəqin etdikdə isə daha da cəsarətləndi (M.İbrahimov)
Top