antonimi: hərdənbir
Qazılan quyunun əyilə bilməsinin qarşısını almaq üçün əyriliyini vaxtaşırı ölçmək lazımdır (Ə.Quliyev); Hərdənbir ərinə də yazığı gəlirdi (M.İbrahimov)
Top