antonimi: yox
Vardan xeyir gələr, yoxdan ziyan (Ata. sözü)
Top