1. antonimi: fəqir
İndi məndən nə istəyirsən? Sən bir varlı, mən bir fəqir (C.Cabbarlı)
2. antonimi: lüt
Varlıların çoxu özlərini və mədənlərini qorumaq məqsədi ilə yanlarında qoçu saxlayırdılar (A.Şaiq); Heç nəyini, bəy, lütün biridir (C.Məmmədov)
3. antonimi: yoxsul
Yalnız kollektiv təsərrüfat quruluşu bizim kəndimizi indiki mədəni, varlı səviyyəyə gətirib çatdırmışdır (İ.Əfəndiyev); Ay nənə, vallah, mənim özüm də sənin kimi yoxsulam (Ə.Haqverdiyev)
Top