1. antonimi: açmaq
Dərhal qapını basıb, mətbəxə qayıtdı (Mir Cəlal); gözün, gözlərinin qurbanı; Bir tamaşa elə, gör dünyanı (A.Səhhət)
2. antonimi: buraxmaq
Nəriman... bu adamın əllərini tutdu, dizi ilə boğazını basdı (Mir Cəlal); Barmaqları boşalıb kağızı buraxdı. B.Talıblı
Top