antonimi: köhlən
Köhlən at ilə yabının təfavütünü hamı bilir (Ə.Haqverdiyev)
Top