1. antonimi: yaxın
Necə söyləyəsən yaxına, yada; Belə oyunlardan kar aşarmı heç?! (H.Hüseynzadə)
2. antonimi: yerli
Yad üzü görməsin sürfəmiz gərək (S.Rüstəm); Onu yerli əhalidən seçmək mümkün deyildi (S.Vəliyev)
Top