antonimi: quraqlıq
Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq (Ata. sözü)
Top