1. antonimi: pis
Qumru bunları toplayıb gətirər, pisini evdə yandırar, yaxşılarını qom-qom bağlayıb qonşulara satar, təndir çörəyinə dəyişərdi (Mir Cəlal)
2. antonimi: yaman
Yaxşı da, yaman da olsa, hökmdar, öz mətbəxinizdir (A.Şaiq)
Top