antonimi: xarablaşmaq
Tapdıq vücudca yaxşılaşmışdır (Ə.Vəliyev); İşlərin qızışan zamanında aramız daha da xarablaşır (M.İbrahimov)
Top