antonimi: yamanlıq
Dünyada nə yaxşılıq itər, nə də yamanlıq (M.İbrahimov)
Top