antonimi: diqqətli
Mehmanın başdansovdu sözündən, soyuq söhbətindən sonra gələn adamlar dağılışıb getdilər (S.Rəhimov); Bu elələrinə oxşamır, özü də çox diqqətli və səmimidir (M.İbrahimov)
Top