antonimi: təmkinli
Nənəqız başıalovlu bazarı axtarıb qızını tapdı (S.Rəhimov); Cəmil özünü sakit, təmkinli bir şəxs kimi aparırdı
Top