1. antonimi: başıyuxarı
Sərdar evlərinin qabağında bir daxmaya girib səhərdən axşama kimi başıaşağı iynə vurmaqdadır (C.Məmmədquluzadə); Lado ... başıyuxarı Cəbrayılın evinə tərəf getməyə başladı (S.Rəhimov)
2. antonimi: dikbaş
Səfər ... fağır, başıaşağı bir oğlandı (Ə.Haqverdiyev); Salman şapalaq yemiş dikbaş uşaq kimi dönüb dalınca baxmadan payızlığın yanından adamlara tərəf getdi (M.İbrahimov)
Top