antonimi: sakit
Kişi yuxudan dik atıldı, başılovlu yazı stoluna sarı qaçdı (Mir Cəlal); Katibin sakit, hətta uşaq və mehriban səsi heç bir şey bildirmirdi (M.İbrahimov)
Top