antonimi: intizamlı
Ətraf küçələr başıpozuq camaatla dolu idi (M.S.Ordubadi); Bizim tələbələr iməciliyə intizamlı, mütəşəkkil çıxmışlar
Top