antonimi: diqqətli
...Aldığını və eşitdiyini düşünməyəcək, çaşqın, başısoyuq adamlardan deyiləm... (A.Şaiq); Uşaqlar, diqqətli olun ha! (M.İbrahimov)
Top