antonimi: diqqətlilik
Bu hələ özü də başısoyuqluqdur (C.Cabbarlı); Rəhbərlikdən işçilərə qayğıkeşlik, diqqətlilik tələb olunur
Top