antonimi: doğma
Yaşamağın qanunu da bəlkə budur: Hər dəfn olan özü deyil; Başqası tək dəfn olunur... (M.Araz); Ona doğma ikən yad olan kəsi; Doğma kənd doğma tək bağrına basdı (H.Hüseynzadə)
Top