antonimi: doğmalaşmaq
Bir də sevgilimi aldatmaq üçün; Dəyişib cildimi başqalaşmadım (S.Vurğun); Bu yerlər elə bil mənə doğmalaşdı
Top