antonimi: doğmalıq
Bu kərrə sizdə bir başqalıq vardı (S.Hüseyn); Buna baxmayaraq, burada Güləbətin qəribə bir doğmalıq hiss edirdi (M.İbrahimov)
Top