1. antonimi: qurtarmaq
Lakin danışığı haradan başlasalar, axırda yenə yaş söhbətlə qurtarır (Çəmənzəminli)
2. antonimi: tamamlamaq
Qaranquş baharı başlayır, bülbül tamamlayır
Top