antonimi: küt
Dünən evinə gələn kim imişsə, başlı adam imiş, “içərilərdən” gəlmişmiş (Mir Cəlal); Küt uşaqdır, ondan oxuyan çıxmaz
Top