antonimi: ağıllı
Bu başsız uşaq başa düşür ki, öz hərəkətləri ilə özünə dost qazanmır. Çox ağıllı və namuslu qız imiş (M.İbrahimov)
Top