antonimi: quru
Bataqlı küçələr düzəlib, gecələr elektrik ilə işıqlanırdı (S.S.Axundov); Mahmud... quru ot-ələf yığılmış çardağın altına girdi (Ə.Əbülhəsən)
Top