antonimi: zahiri
Bu adamın zahiri quruluşu kimi, batini həyatının da çox maraqlı olduğunu onun hər sözündən, hər hərəkətindən anlamaq olurdu (A.Şaiq)
Top