antonimi: zahir
Niyə qoyun başlı qurdların ürəyinə işıq salmır ki, zahirdə qızılgüldür, amma batində onun tikanlarıdır (Ə.Haqverdiyev)
Top