1. antonimi: çıxmaq
Vallah özümü elə itirmişəm ki, bilmirəm gün haradan çıxır, harada batır (Ə.Haqverdiyev)
2. antonimi: təmizləmək
Üstümbaşım qana və qanlı torpağa batmışdı (M.S.Ordubadi); Paltosunun tozunu təmizlədi
Top