1. antonimi: mənalı
Rəsulovun şirin dili, dərin mənalı baxışı o dəqiqə öz təsirini göstərdi (C.Əmirov); Bayağı adamlar yadıma düşəndə qanım qaralır (M.İbrahimov)
2. antonimi: mürəkkəb
Nə qədər bayağı cavab verirsən, Qaraş! (M.İbrahimov); İndi beynəlxalq vəziyyət çox mürəkkəbdir
Top