antonimi: yas
Xanın bayramıdır, elin yasıdır (S.Rüstəm)
Top