antonimi: cəhənnəm
Pərvərdigara, belə müqəddəs kişi cəhənnəmə düşəndə bəs behiştə kim göndəriləcək? (Ə.Haqverdiyev)
Top