antonimi: cəhənnəmlik
Onu bilirəm ki, behiştlik atan güclə yadımdadır (Çəmənzəminli); Dərvişsiz olan məmləkətin şöhrəti olmaz; Dünyası cəhənnəmlik olar, cənnəti olmaz (Ə.Vahid)
Top