1. antonimi: bəxtiyar
Gərçi bu bədbəxt özü elmə həvəskardır (M.Ə.Sabir); Axırımız məsud, gələcəyimiz bəxtiyardır, – dedim (M.S.Ordubadi)
2. antonimi: xoşbəxt
Ailəmizə üz verən böyük və bədbəxt faciəni sizə bildirməyə məcbur oldum (M.S.Ordubadi); Xeyr, əşi, mənim alma bağım olsaydı, özümü dünyada ən xoşbəxt adam sayardım (C.Əmirov)
Top