antonimi: xeyirxahlıq
Lakin bir il sonra xanımın heç kəsə bədxahlıq edən adam olmadığını gördükdə... Güləbətin az-çox yazı-pozu bildiyini ondan gizlətməməyi qərara aldı (M.İbrahimov); Xeyirxahlıq adamın nüfuzunu və hörmətini qaldırır
Top