antonimi: qənaətcil
Arvadının niyə bu qədər tələbkar, bədxərc olduğuna dair suallara cavab tapa bilmirdi (Ə.Vəliyev); Havayı yerə pul xərcləməz, qənaətcildir
Top