antonimi: qənaətçilik
Bədxərclik və israfla, səxavət və əliaçıqlıq arasında fərq vardır (M.Talıbov); Qənaətçilik çox faydalıdır
Top