antonimi: yaxşılıq
Lakin bədlikdən iki zırpı it də onlarla gəlirdi (M.Talıbov); Üç il bundan qabaq uşaqlar haqqında yaxşılıq indi də mənim yadımdan çıxmır (Ə.Haqverdiyev)
Top