antonimi: bədbəxtlik
Dərdim var, ay başına dönüm, sirrim var, mən bəxtəvərlikdən buraya gəlməmişəm (B.Talıblı); Bədbəxtlik onu basıbdır
Top