antonimi: xoşbəxt
Bu qaragözlüləri bunca sevmişəm, Vahid! Nə yaxşı olmamışam bəxtiqarə, şükür olsun! (Ə.Vahid); Ah, sən nə xoşbəxt uşaqsan (S.S.Axundov)
Top