antonimi: zalım
Biçarə münəccimbaşının ərvahı uçub, başladı yarpaq kimi titrəməyə (M.F.Axundzadə); ...Zalım xanımın qorxusundan tir-tir əsirdi (S.S.Axundov)
Top