antonimi: çalışqanlıq
Oxucularımızdan iltimas edirəm ki, ...Əhməd bəyin bikarçılıqdan yazdığı altı sütunlu baş məqaləyə diqqət etsinlər (C.Məmmədquluzadə); Bu təriflər onun çalışqanlığı ilə bağlıdır
Top