antonimi: indi
Mən ləqəb sözünü bildirə kimi bilməzdim (C.Məmmədquluzadə); Onlar indi xoşbəxt yaşayırlar (Ə.Vəliyev)
Top