antonimi: indiki
Al bu canımı, bildirki ziyanın çıxsın (Raci); Heç zaman qəm-qüssə indiki qədər ürəyimi sıxmamışdı (İ.Əfəndiyev)
Top