antonimi: ayrıca
Gənclik kitabının yarpaqlarını; İki il onunla birgə çevirdin (M.Müşfiq); Ayrıca otağınız var, hər şeyi də içində (C.Əmirov)
Top