1. antonimi: ayrılıqda
Mənim yeganə arzum sizin onunla birlikdə qurmaq istədiyiniz xoşbəxtliyi görməkdir (M.S.Ordubadi); Ayrılıqda görülən işlər səmərəsiz olur
2. antonimi: təklikdə
Sənin ilə mənim dərdimiz bəlli; Birlikdə taparıq bəlkə təsəlli… (Ə.Cavad); Təklikdə çaylaq daşıyam; Məni qoymayın təklənəm! (M.Araz)
Top