antonimi: ayrı
Pəri Soltanın evi zindana bitişik idi (Nağıl); Vətəndən ayrı düşüb, indi naməkan ölürəm (Natəvan)
Top