1. antonimi: bərk
Yetişib köməyə, çatıb haraya; Ona bərk də tanış, boş da tanışdır (H.Hüseynzadə)
2. antonimi: dolu
Otaq dolu idi, boş kürsü yox idi (M.S.Ordubadi)
3. antonimi: əsaslı
Boş danışmaqdan nə çıxar, ay balam (M.Ə.Sabir); Bu dairə ittifaqın işini əsaslı surətdə yoxlardı (S.Rəhimov)
4. antonimi: möhkəm
Danışığı, mühakimələri möhkəmdir (M.İbrahimov); Bəlkə boş adam olmadı (C.Əmirov)
Top