1. antonimi: doldurmaq
Piri kişi torbadakı arıları bir boş pətəyə boşaltdı (S.S.Axundov); Salatın dizi üstə çöküb onları yığdı, səliqə ilə qutuya doldurdu (İ.Şıxlı)
2. antonimi: yükləmək
Qonaqlar hamısı piyalələrini Əkbərin sağlığına boşaltdılar (Ə.Haqverdiyev); Vaxt itirməyib atları yüklədilər və yola rəvan oldular (S.S.Axundov)
Top